ČLENSKÁ SCHÔDZA AVOH 9.5.2023

Schôdza sa uskutočnila v priestoroch Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Body schôdze:1. Privítanie nového člena AVOH spoločnosti ekolive2. Vytvorenie akreditovaného certifikačného orgánu pre organické hnojivá spoločnosťou CERTEX a.s.3. Príprava na …

AFRICA AGRI EXPO 2023

Asociácia výrobcov organických hnojív bude reprezentovaná spoločnosťami ROKOSAN, Biograda,EcoRovnak s.r.o. a Biotomal na najväčšom poľnohospodárskom evente vo východnej Afrike – Africa Agri Expo. Event sa bude konať 8. a 9. …

USTANOVUJÚCA SCHÔDZA AVOH

Prvá ustanovujúca schôdza AVOH sa uskutočnila 15.11.2022 vo Veľkej Tŕni za prítomnosti čestného hosťa, št.tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing.Martina Kováča. Noví členovia prijatí na schôdzi: ROKOSAN, BioTomal, …

Založenie AVOH

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Asociácia výrobcov organických hnojív vznikla v Októbri 2022.