Založenie AVOH

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Asociácia výrobcov organických hnojív vznikla v Októbri 2022.