Spoločnosť ROKOSAN s.r.o. sa zaoberá výrobou a vývojom organických aminokyselinových hnojív na báze živočíšnych odpadov (perie, vlna, rohy a kopytá). Vďaka unikátnej patentovanej receptúre dosahujú hnojivá Rokosan® efektivitu chemických hnojív pri zachovaní organického charakteru a znížení nákladov na hnojenie o viac ako 30% a zabezpečujú stabilný prísun makro a mikroživýn, aminokyselín, humínových a fulvínových kyselín. Kvalita hnojív je oceňovaná na viac ako 30 exportných trhoch a potvrdená viacerými akreditovanými certifikačnými úradmi.

Spoločnost HUMAC s.r.o. je zameraná na vývoj a výrobu prírodných produktov s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín. Produkty sú zamerané hlavne na ozdravenie potravinového reťazca pre obyvateľstvo v systéme  pôda – rastlina – zviera – potraviny – človek. Produkty sú špeciálne vyvinuté na zníženie množstva ťažkých toxických kovov a iných toxínov v životnom prostredí, ďalej ako prírodný stimulátor úrodnosti pôdy, na zadržanie vody v pôde a úpravu pôdnej štruktúry. Pre zvieratá sú vhodné na detoxikáciu krmiva a na podporu ich imunitného systému. Humínové kyseliny v produktoch značky HUMAC® pochádzajú z jedného z najčistejších ložísk Leonarditu na svete. Sú 100% organického pôvodu, bez akejkoľvek chemickej úpravy alebo chemických prídavných látok.

Spoločnosť ECO ROVNAK s.r.o. je slovenským producentom produktov na báze kyseliny chlórnej v oblasti osobnej hygieny, povrchovej dezinfekcie domácnosti, v priemysle a zdravotníctve, ošetrovania rastlín a plodín, ošetrovania vody na zavlažovanie a zabezpečenia biologickej bezpečnosti hospodárskych zvierat. Produkty rady Agro ECA predstavujú jednoduché a bezpečné riešenie na prevenciu proti chorobám v poľnohospodárstve, zvyšenie výnosnosti, zlepšenie vitallity rastlín, zniženie sensitivity a abiotického stresu rastlín, vytváranie ochrannej bariéry proti pesticídom, eliminácie popálenia rastlín a redukovanie strát pri následnom skladovaní plodín.

Spoločnosť FLOVENAL s.r.o. je slovenský producent unikátneho 100% prírodného, organického ovčieho hnojiva s vysokým obsahom humínových kyselín, bohatým obsahom NPK a ďalších účinných zložiek dôležitých pre zdravie pôdy. Produkty Flovenal rapídne zvyšuje úrodnosť pôdy zlepšením jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností. Flovenal priaznivo ovplyvňuje vytváranie humusu v pôde a tým zvyšuje jej úrodnosť, organická forma dusíka zabraňuje nežiaducemu prehnojeniu, reguluje vodný režim rastlín, regenerácia pre ozdravanie dekádami znehodnocovanej pôdy používaním chemických prípravkov a hnojív.

Projekt BIOGRADA od spoločnosti ZDROJE ZEME a.s. sa zaoberá spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu a výrobou patentovaného biouhlíkového regeneračného a zúrodňovacieho substrátu EFFECO.  Riešenie BIOGRADA sa výrazne líši od súčasne dostupných alternatív. Premieňa odpad na hodnotu spracovaním komunálneho a priemyselného biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. Jedná sa o udržateľné riešenie, ktorého hlavným produktom je substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelená energia. Ako jediný zástupca zo SR je členom Bio-based Industries Consortium (BIC) a podieľa sa tak na strategickom smerovaní európskeho biopriemyslu.

Spoločnosť BIOKA, s.r.o. pôsobí v oblasti ekologických technológií pre ochranu a výživu rastlín. Od svojho vzniku, v roku 2015, je činnosť spoločnosti zameraná na výskum, vývoj a výrobu ekologických prípravkov a hnojív. Portfólio spoločnosti Bioka, s.r.o. tvoria produkty z oblasti prírodných látok a nových ekologických formulácií, ktoré sú alternatívnou náhradou zdraviu škodlivých chemických pesticídov používaných na ochranu rastlín proti patogénom.

Spoločnosť ENVIVIA s.r.o. je slovenským výrobcom kvapalných prípravkov na ošetrenie rastlín. Ponúkajú vzájomne sa doplňujúcu radu prípravkov pre poľnohospodárov, ktorej spoločným menovateľom je jedinečná kvalita, vysoká pridaná hodnota pre klienta a vysoko koncentrovaná forma.

Spoločnosť CERTEX a.s. sa zaoberá výrobou biocídnych prípravkov, vhodných ako konzervačné prostriedky a antifungicídne prípravky pre poľnohospodárov. Produkty podporujú ochranu rastlín a majú celkove priaznivé účinky pre aplikácii organických hnojív. Výrobok má účinok ako konzervačná , antibakteriálna  látka a ochrana rastlín voči hubám a plesniam.

Spoločnosť Zeocem, a.s. je spoločnosť s 60-ročnými skúsenosťami so spracovaním prírodných materiálov. Hlavným výrobným programom spoločnosti v súčasnosti je ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba produktov na báze prírodného zeolitu. Zeocem, a.s. je jedným z najvýznamnejších producentov zeolitových výrobkov v Európe. Zeolitové výrobky vylepšujú fyzikálne, biologické a chemické vlastnosti pôdy. Sú riešením v čase sucha, nakoľko zadržiavajú vodu a živiny, preukázateľne zamedzujú stratám dusíka a bránia procesu nitrifikácie. Listová aplikácia zeolitu pôsobí ako ochranný prostriedok pred UV žiarením, chorobám, predlžuje účinok bio-pesticídov a zvyšuje účinok voči environmentálnemu stresu.

Od vzniku firmy bioTomal s.r.o. v roku 1992 je cieľom poskytnúť ekologicky a integrovane hospodáriacim poľnohospodárom a lesníkom čo najucelenejšiu paletu prostriedkov ochrany a výživy rastlín. Spoločnosť zároveň ponúka modernú technológiu biologickej a biotechnickej ochrany rastlín aj so špičkovým informačným servisom a poradenstvom. Zabezpečuje prostriedky na signalizáciu a monitorovanie  výskytu chorôb a škodcov. Zúčastňuje  sa na výskume a vývoji nových prípravkov a usiluje sa o priebežné rozširovanie v oblasti registrácie nových účinných prípravkov pre biologické poľnohospodárstvo.

Spoločnosť ekolive s.r.o. je prvým a popredným poskytovateľom patentovanej eko-inovatívnej metódy biolúhovania so zelenou garanciou od Európskej únie a certifikovanej ETV (InnoBioTech®) na spracovanie odpadu/minerálov/pôdy pomocou baktérií a produkciu novej generácie unikátnych biostimulantov/biohnojív ocenených svetovo-najuznávanejšou poľnohospodárskou univerzitou, najväčšou chemickou firmou, VUB Nadáciou a Európskym inštitútom pre inovácie a technológie EIT Food.  Biostimulanty ekofertile a mikrofertile sú certifikované pre EU ekologické poľnohospodárstvo, unikátne zložením – obsahujú rôzne potrebné druhy trénovaných mikroorganizmov podporujúcich rast rastlín, mnohé prirodzene produkované biostimulačné proteíny a organické kyseliny, mikroriasy a tekuté minerály rozpustené v procese biolúhovania – ktoré aktivujú a výrazne zlepšujú prirodzené procesy v pôde a rastlinách (fotosyntézu, rast, kvalitu, odolnosť voči suchu/mrazu/vysokým teplotám a imunitu voči rôznym vírusom, plesniam a bakteriálnym chorobám) a využitie hnojív

UAVIS je popredným poskytovateľom komplexných riešení v oblasti bezpilotných lietadiel a inteligentných systémov. Spoločnosť je oficiálnym partnerom značky DJI na Slovensku a ponúka najnovšiu techniku a príslušenstvo tejto značky, vrátane modelov MATRICE, AGRAS a MAVIC vhodných pre nasadenie v oblasti precízneho poľnohospodárstva. Predaj prvotriednej techniky je však iba jedným z dielikov skladačky. Spoločnosť taktiež poskytuje poradenstvo a školenia v oblasti používania dronov, realizuje všetky druhy dronových leteckých prác a zabezpečuje dáta komerčných satelitov s veľmi vysokým rozlíšením. Samozrejmosťou je spracovanie dát a v spolupráci s mapovým portálom mapsfy.com aj ich vizualizácia a kombinovanie s rôznymi inými zdrojmi dát pre pohodlnú a efektívnu prácu.