ČLENSKÁ SCHÔDZA AVOH 9.5.2023

Schôdza sa uskutočnila v priestoroch Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Body schôdze:
1. Privítanie nového člena AVOH spoločnosti ekolive
2. Vytvorenie akreditovaného certifikačného orgánu pre organické hnojivá spoločnosťou CERTEX a.s.
3. Príprava na stretnutie s Izraelskou podnikateľskou misiou
4. Príprava na Celoslovenské dni poľa v Oponiciach
5. Stretnutie s s generálnym riaditeľom sekcie pôdohospodárstva na MPRV v Bratislave

Ďakujeme zúčastneným členom a predstaviteľom MPRV za konštruktívnu diskusiu.