USTANOVUJÚCA SCHÔDZA AVOH

Prvá ustanovujúca schôdza AVOH sa uskutočnila 15.11.2022 vo Veľkej Tŕni za prítomnosti čestného hosťa, št.tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing.Martina Kováča. Noví členovia prijatí na schôdzi: ROKOSAN, BioTomal, …