CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2023

Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH) úspešne prezentovala svoje zámery na Celoslovenských poľných dňoch 6.-7.6.2023 v Oponiciach za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Ing. Martina Kováča.

Všetkým zúčastneným členom ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalší rozvoj spolupráce!