Stretnutie s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárstva (ÚKSUP)

Dňa 4.4. 2023 sme sa stretli s gen. riaditeľkou UKSUP, pani Ing. Štefániou Buschbachrovou ohľadom Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupnenia EU produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č.1069/2009 a (ES) č.1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 certifikácie produktov na výživu a ochranu rastlín.
 
Dohodli sme sa, že po formálnej a administratívnej stránke to zastreší AVOH. Realizátorom bude po získaní akreditácie CERTEX a.s.. Pán Ing. Vodný veľmi erudovane predstavil možnosti, formu a odbornosť celého procesu. Ak sa naplnia naše dnešné dohody, vyriešime, už cca rok starý problém MPRV, ktorý by nakoniec mohol byt dozorovaný pod našou kuratelov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *